dimarts, 26 de gener de 2010

Com s'escriu aquest símbol en LaTeX?

Els que estem acostumats a escriure en LaTeX, arriba un moment en què els símbols que usem normalment ja els sabem de memòria. Altres fan servir WinEdt, i allà ja tenen tots els símbols a un clic. Però... què passa quan vols escriure un símbol que no escrius suficientment i no recordes com s'escriu?

Sant google? Sí, però a vegades costa!

Per aquests casos, existeix sant Detexify.

L'únic que has de fer és dibuixar el símbol amb el ratolí i ell et donarà un conjunt d'opcions de símbols i com s'escriuen en LaTeX. Genial! :-D