dissabte, 16 de desembre de 2006

Posicions del femení (5)

Les negres acaben de jugar la torre, que estava a d7, a e7.Les blanques poden menjar-se el peó de d5, quedant amb peó de més. És bo, menjar-se el peó de d5? En cas que la resposta sigui correcta, amb quina peça s'hauria de menjar?