diumenge, 1 d’abril de 2012

Juguen blanques i guanyen El blanc té peó i peça de més, però el negre té un peó a punt de coronar, i sembla que el blanc no el pot aturar. Què pot fer el blanc per guanyar?Solució del problema anterior:
 La idea de les negres és deixar el blanc en zugzwang. Per començar, juguen 1. ... Af3, que impedeix que el rei blanc vagi a g4, amb el que deixen al blanc només amb la possibilitat de moure l'àlfil. 2. Ac5 g1=D 3. Axg1+ Rg2, deixant el blanc en zugzwang:
 En cas de moure l'àlfil, el negre guanya amb h2-h1. En cas de moure el rei, el negre guanya amb Rxg1, seguit de h2-h1. I en cas de moure el peó... 4. a8=D Axa8 5. Rg4 Af3+ 6. Rh4 Ah5, i el negre torna a estar en zugzwang (i ja no té el peó).