diumenge, 29 d’abril de 2012

Juguen blanques i fan taules
Les blanques tenen un peó i una peça de menys, però... poden fer taules. Com?


Solució del problema anterior:
La idea del problema és clara: el blanc ha d'entrar un dels dos peons, aprofitant que el rei negre està lluny. Com que l'àlfil no pot parar dos peons a la vegada (si estan separats), cal avançar els peons per crear amenaces de coronació. Al principi, algunes jugades blanques es poden intercanviar d'ordre...

1. a4 Rb2 2. a5 Ad3 3. g5 Ra3 4. Re5 Rb3 (si Rb4, segueix 5. Rd4). 5. Rd5 Rc2 6. Rc6 Rc3 7. Rc5 Rb3 8. Rb6 Rc4 (a Rb4 també seguirà el mateix). 9. a6 Rd4 10. a7 Ae4 11. g6 i el blanc corona.