dilluns, 10 de maig de 2010

Juguen blanques i...

Un problemet per començar la setmana.En aquesta posició juguen blanques. És fàcil aconseguir les taules, però... poden guanyar?

Sembla que si desapareixen els peons del flanc de dama, el blanc arribarà a menjar el peó d'h7, però el negre aconseguirà ofegar-lo. O no?

El truc està a buscar el zugzwang.

1. Re5 Rc4 (o Rc5, o Rc6). 2. Rf6, col.locant-se a la mateixa distància dels dos peons negres, mirant a veure quin menjar.

Està clar que no es pot jugar 2. ... Rxc3, perquè el blanc corona abans: 3. Rg7 d5 4. Rxh7 d4 5. Rg6 (o Rg8, però mai Rg7, per no interferir amb l'escac amb la dama) d3 6. h7 d2+ 7. h8=D+, i el blanc acaba guanyant el final.

Així doncs, l'única solució del negre és anar a "perseguir" el rei blanc, intentant ofegar-lo.

2. ... Rd5.Al blanc no li serveix 3. Rf7 per 3. ... Re5 i si 4. Re7 d5. Si en canvi 4. Rg7 Re6, arribant a l'ofegat.

Però el blanc pot jugar 3. Re7 Rc6. No era vàlid pel negre 3. ... d6 perquè perdia un temps i quedava en zugzwang: 4. Rf7 Re5 5. Rg7 Re6 6. Rxh7 Rf7 7. c4 i el negre està en zugzwang.

Però ara sí que el blanc pot jugar 4. Rf7 i el blanc està guanyat.

Si el negre juga 4. ... Rd6 5. c4I el blanc guanya amb 5. ... Re5 6. Rg7 Re6 (com abans, si va a buscar el peó de c, perd). 7. Rxh7 Rf7 8. c5 zugzwang.

Si en canvi el negre juga 4. ... Rd5,El blanc guanya amb 5. Rf6. I, a part dels casos que ja s'han tractat abans (Rd6, Rc4), al negre només li queda l'opció de 5. ... d6 6. Rg7 Re6 7. Rxh7 Rf7 8. c4, i altre cop el negre està en zugzwang.