dimecres, 14 de juny de 2006

Dama contra peó

Pregunta d'examen: si en un final un jugador té una dama i l'altre un peó a setena recolzat pel rei, guanya el bàndol que té la dama o són taules?

Resposta correcta: depèn de la columna en què estigui el peó. Si el peó està a la columna de rei, dama o cavall, el bàndol que té la dama guanya fàcil, estigui on estigui el rei. Per exemple, prenem la següent posició:El blanc aconsegueix portar el rei negre a e1, amb la qual cosa el peó no amenaça coronar:

1. Df6+ Rg2 2. Dg5+ Rf1 3. Df4+ Rg2 4. De3 Rf1 5. Df3+ Re1

Un cop el rei negre és a e1, el rei blanc es pot acostar. I així, passet a passet, el blanc pot acostar el seu rei fins arribar a guanyar.

Què passa si el peó està a la columna d'àlfil o de torre? Doncs que si el rei que té la dama està lluny, són taules. Per què? En el cas del peó de torre, ens trobem amb el següent:Quan les blanques juguen Dg7+, per exemple, perquè el rei es posi davant del peó, després de Rh1, les blanques no poden acostar el rei, perquè el rei negre està ofegat. I no hi ha forma (si el negre no s'equivoca) d'obligar al rei negre a col.locar-se a h1 sense estar en posició d'ofegat.

I què passa en el cas d'un peó d'àlfil?Doncs simplement que si el blanc intenta la mateixa maniobra, també es troba amb una sorpresa:

1. Dg5+ Rh2 2. Df4+ Rg2 3. Dg4+ Rh1 4. Df3 Rg1 5. Dg3+ i aleshores el blanc juga Rh1. El peó no es pot prendre, perquè el rei quedaria ofegat.