dimecres, 1 de desembre de 2004

Problema obert: test lògic

Aquest problema també és una mica conegut. Però cada cop que el veig, m'he de passar una estona per resoldre'l. Així que aquí el deixo. No el vull posar com a problema de la setmana, perquè lo maco del problema és resoldre'l i intentar trobar el màxim. Així que el deixo obert, i a veure què passa, a veure quines solucions es van trobant... Així que deixo el problema aquí, i a veure si algú vol trobar alguna solució...

Regles del joc:

1. S'han de respondre les 8 preguntes, amb una opció de la A a la D.
2. Un cop escollides les 8 respostes, la puntuació s'obté mirant les respostes que hem escollit.
3. Per cada resposta correcta, es suma 1 punt. Les incorrectes no resten.
4. L'objectiu del joc és trobar la puntuació més alta possible amb aquestes regles.
AVIS: Per contestar correctament la última pregunta, necessites saber quina és la màxima puntuació...

Test:

(1) La primera pregunta que té la mateixa resposta que aquesta pregunta és la:
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5

(2) La primera resposta que escull la opció C és la:
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

(3) La última pregunta amb resposta A és la:
(A) 5
(B) 6
(C) 7
(D) 8

(4) El nombre de preguntes amb resposta D és:
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

(5) La resposta que es dóna més vegades és: (en cas d'empat, la solució és la primera alfabèticament)
(A) A
(B) B
(C) C
(D) D

(6) La primera pregunta que té la mateixa resposta que la pregunta que la segueix és la:
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5

(7) La resposta que s'obté menys vegades és: (en cas d'empat, s'escull la última alfabèticament)
(A) A
(B) B
(C) C
(D) D

(8) La puntuació més gran que es pot obtenir fent aquest test és:
(A) 5
(B) 7
(C) 6
(D) 8

6 comentaris:

Anònim ha dit...

He trobat una resposta amb 7 correctes. Evidentment, només és vàlida si la vuitena pregunta és una B (és a dir, si el màxim possible és precissament 7).

Les respostes serien:
1. C és la falsa (comencem malament?)
2. A es compleix
3. A es compleix
4. A es compleix
5. A es compleix
6. B es compleix
7. D es compleix
8. B es compleix (suposo).

A més de quasi certa, la resposta és rítmica. Imagineu-vos-la com l'inici d'un cant tribal:

caaaa!!! bd b

Apa

Matgala ha dit...

Hi ha un petit problema amb la resposta 6. La primera pregunta que té la mateixa resposta que la pregunta següent, en la solució que dones, és la 2, i per tant, la 6 no es compleix.

Anònim ha dit...

Tornaré a intentar, aquesta vegada amb un total més humil: 5.

1 D certa
2 C falsa
3 B falsa
4 C certa
5 D certa
6 D certa
7 A falsa
8 A certa
El problema d'aquesta seqüència és que només és de 5 si el màxim és precisament 5 (i sospito que no és així).

Per això, tinc una segona seqüència que és idèntica a l'anterior canviant la darrera i que té també com a mínim 5 correctes:

1 D certa
2 C falsa
3 B falsa
4 C certa
5 D certa
6 D certa
7 A certa
8 B falsa (però si la solució millor fos 7, aquesta seria certa i la solució que dono seria de 6).

Seguirem buscant...

Matgala ha dit...

Bé, les dues seqüències són correctes. De totes formes, em sembla recordar que la segona opció és de 6... Diria que es podia trobar una combinació que donava 7 respostes correctes (està clar que 8 és impossible). I si no recordo malament, la pregunta que fallava era... la última! Però tinc molt mala memòria, jo.

Anònim ha dit...

Hola.
Torno a ser jo, al final he aconseguit trobar un problema inacabat, i he decidit probar-lo.

La meva resposta és:
1.C Correcte
2.A Correcte
3.D Correcte
4.C correcte
5.D Correcte
6.D Correcte
7.B Correcte
8.A Incorrecte

Sempre i quan no hagi comès cap error pel camí.

Molt records i novament felicitats per la pàgina.

Matgala ha dit...

Molt bé, és correcte. Ara et donaré un puntet.