dijous, 29 d’octubre de 2015

Què pensa la gent?


 Buscant altres coses, he arribat a un article del Washington Post sobre la percepció que tenim sobre el que pensa la gent que m'ha semblat molt interessant.

 La idea és la que es pot veure en aquest gràfic, tret de l'article:


 Cada cercle representa una persona. Les persones de color blau estan a favor d'una proposta, i les de color taronja estan en contra. Si ens mirem el gràfic, queda clar que hi ha molta més gent en contra de la proposta que a favor.

 Però ara ens mirarem quina és la impressió que té cada individu sobre el que pensa la gent que coneix respecte a la proposta. Les línies que connecten els cercles ens indiquen que una persona en coneix a una altra. Si ens centrem en les persones taronges i mirem quins amics tenen, veurem que la majoria dels seus amics estan a favor de la proposta. Per tant, una majoria de la gent creu que la majoria de la gent està a favor de la proposta.

 On és el problema?

 Mirant bé el gràfic, ja es veu que les persones "blaves" tenen moltes més connexions que les taronges. Per això, les persones taronges poden arribar a la falsa conclusió que les persones blaves són majoria.

 És el que s'anomena "la il·lusió de la majoria", i normalment passa quan una opinió és compartida per la gent que té molts més amics. Si més no, és interessant.