diumenge, 4 de novembre de 2012

Juguen blanques i...?

 En la posició del diagrama juga el blanc. Té dos cavalls i una torre de més. Però el negre té 3 peons lligats a punt d'entrar i el rei els recolza. Un dels cavalls blancs està lluny. Sembla que 1. Cxh3+ dóna taules, però... és suficient per guanyar? I si no és suficient, poden guanyar, les blanques?
Solució del problema anterior:

 La solució és una barreja entre l'amenaça de mat i l'amenaça de coronar: 1. ... Th5+ 2. Ra4. Si el blanc anés a la sisena fila, el negre guanyaria amb 2. ... Txh6, coronant a la següent. 2. ... Rd3 3. Td6+ Rc4 4. Te6 Txh6, i no es pot jugar Txe2 per Ta3 mat! Si el blanc no fa els escacs, el negre corona.