diumenge, 8 de gener de 2012

Juguen blanques i guanyen En aquesta posició juguen blanques i guanyen. Però... compte amb el negre i la idea del final de peons de Reti...Solució del problema anterior:
1. Rb4. 1. Rd4 porta a les taules per 1. ... Rd6, guanyant l'oposició. Fins i tot, si es volgués guanyar l'oposició, 2. a3 perderia per 2. ... c5.

1. ... Rc8 2. Rc5 Rb7 3. a3 b4 4. axb4 Ra6

Compte aquí que no l'ofeguem amb 5. Rxc6...

5. b5+ cxb5 6. Rc6, coronant abans que el negre.