diumenge, 1 de maig de 2011

Juguen blanques i fan taulesEl blanc té una peça de més (per un peó), però el negre té un perillós peó a a3, a punt d'entrar... El blanc haurà d'usar el cavall per aturar-lo, però després de fer-ho, com podrà aturar el peó de la columna h?

Solució del problema anterior:1. a8=D. Si s'hagués jugat 1. axb8=D+ Cxb8 2. Rxb8 Rd3, i el negre aconsegueix les taules d'una forma molt semblant a una variant posterior.

1. ... Cb6+ 2. Rxb8 Cxa8 3. Rb7!

Aquesta és la jugada que fa guanyar la partida. Si 3. Rxa8 b2, i són taules (de la mateixa manera que en el cas següent).

3. ... b2 4. Td1, jugada que guanya.

Si el blanc hagués jugat 4. Tg1, el negre feia taules amb 4. ... Rc5 5. Rxa8 Rd4 6. g5 Re3 7. Tb1 Rd3 8. Tg1 Re3 i repetició de jugades. En aquesta posició final:el blanc només pot anar amb la torre de b1 a g1, perquè si no fa això, el rei negre es col.larà per f2 o g2, aconseguint la victòria.

Així, si tornem a la posició original després de 4. Td1,el negre no pot anar a la columna d i perd un temps: 4. ... Rc3 5. Tg1 Rd4 6. g5 Re3 7. Tb1 Rd3

I quina és la diferència d'ara amb el diagrama anterior, on es feien taules? Doncs que el rei blanc està a b7 i no a a8!!!I pot aprofitar-ho per coronar ell: 8. g6 Rc2 8. g7 Rxb1 9. g8=DEl blanc "només" té una dama per lluitar contra un cavall i dos peons a setena. Però el seu rei no és a a8, i tant si el rei negre es mou a a1 com a c1 (les úniques que semblen oposar resistència), guanya:

9. ... Ra1 10. Dxa8+ Rb1 11. Da7 Rc1 12. Dg1+, i guanya.

9. ... Rc1 10. Dc4+ Rd2 11. Dd4+ Rc2 12. Df2+, i també guanya.