dissabte, 21 d’abril de 2007

Hexa-Trex

Hexa-Trex és un joc bastant entretingut: consta d'unes quantes cel.les, en forma d'hexàgons, on hi ha números o símbols d'operacions. L'objectiu del joc és molt senzill: crear un camí a través de les cel.les, de forma que l'operació que s'obtingui sigui correcta. Per fer-ho, s'ha de passar per totes les cel.les, però es pot passar més d'un cop per una mateixa cel.la, si es vol, sempre que no es torni enrere.

En surt un cada dia. N'hi ha de 3 nivells: el senzill, que és apropiat per als nens, perquè practiquin; el mitjà, que és això, mitjà; i el difícil, que pot arribar-ho a ser bastant.