dissabte, 19 de març de 2005

Enceladus té atmòsfera

Enceladus és un petit satèl.lit de Saturn, de només 500 Km de diàmetre.

Aquests dies, la Cassini ha observat que Enceladus té una atmòsfera formada de vapor d'aigua. Donat que el satèl.lit és molt petit i que, per tant, la seva força de gravetat també serà molt petita, el satèl.lit no seria capaç d'aguantar l'atmòsfera durant gaire temps. Això vol dir que Enceladus té alguna font que crea aquest vapor d'aigua contínuament. Segons els científics, aquesta font podria ser volcànica, geisers o gasos que s'escapin del satèl.lit.

Més informació aquí.