diumenge, 28 de maig de 2006

El problema de la setmana - aigua

Segueixo amb els problemes aquests de jocs. I com que avui ha fet molta calor... jugarem amb l'aigua.

Tenim una piscina comunitària (qui enganxés una piscina!) i uns quants nens. La piscina està dividida en vuit zones: pel llarg es divideix en quatre parts, la A, la B, la C i la D, i per l'ample, en dues parts, la 1 i la 2. Així, a cada zona els nens poden jugar, entrar i sortir de la piscina, i no han de molestar als nens de les altres zones.

Les zones que estan als extrems són les preferides pels nens, perquè tenen escales per pujar. Però, a més, hi ha zones en les que s'hi està millor, perquè els edificis del voltant fan sombra. Això fa que cada zona tingui associat un valor:

A1 - 8
A2 - 7
D1 - 7
D2 - 6
B1 - 4
B2 - 3
C1 - 3
C2 - 2

Nosaltres portem cinc nens. Volem que s'ho passin el millor possible, però sabem que:

- Si un nen està en una zona de la piscina sol, obtindrà una "alegria" igual al valor associat a la zona.
- Si un nen està en una zona de la piscina amb nens que han vingut amb ell, obtindran entre tots una "alegria" igual al valor associat a la zona.
- Si en una zona hi ha nens que han vingut amb dues persones diferents, els nens de cada persona obtindran un valor igual al valor de la zona, multiplicat pel número de nens d'aquella persona menys el número de nens que no ho són.

Per exemple, si una persona posa 4 nens a la zona A1 i 1 nen a la A2, i una altra en posa 3 a la zona A1 i 2 a la D1, les puntuacions seran:

1a persona: 8*(4-3)+7 = 15
2a persona: 8*(3-4)+7 = -1

De les respostes que rebi, faré els resultats dos a dos, i donaré un puntet a qui guanyi cadascuna d'aquestes "partides". A més, faré el resultat en general, de si hi poso totes les persones que han jugat, i a qui tingui millor resultat, li donaré 3 punts. Els empats comptaran com si totes dues persones haguessin guanyat.

Les respostes me les podeu enviar per mail a l'adreça que trobareu aquí a la dreta.

Com que només dues persones han participat a la guerra de barcos, deixo el problema obert fins el diumenge 18 de juny, a veure si algú més s'hi anima.