diumenge, 15 de maig de 2011

Juguen blanques i guanyen
Solució del problema anterior:Tal com deia l'enunciat, el blanc primer ha d'aturar el peó d'a3, i llavors s'ha de preocupar de parar el peó d'h.

El primer que se'ns podria acudir, que seria anar a parar el peó (i menjar-lo) portant el cavall a b3 no funciona per un temps:

1. Ra4 a2 2. Cd2+ Rd5 3. Cb3 h5 4. e6 Rd6 (és important parar el peó, però sense menjar-lo, que donaria al blanc un temps al fer escac amb el cavall) 5. Ra3 h4 6. Rxa2 h3 (si el rei s'hagués menjat el peó, ara el blanc guanyaria un temps amb Cd4+) 7. Cd2 h2 8. Ce4+ Rxe6 9. Cf2 Rf5 10. Rb3 Rf4 11. Rc4 Rf3 12. Ch1 Rg2 13. Rd3 Rxh1, i el negre guanya per un temps, perquè el blanc no pot anar a g2, ofegant el negre.

Per tant, aquest pla no ens serveix i caldrà buscar-ne un altre.

La solució ve mitjançant 1. Cd2+ Rd5 2. Cb1 amenaça el peó d'a3 i juga amb el doble.

Si ara el negre intenta avançar el peó d'h, el blanc arriba sense problemes a parar-lo: 2... h5 3. Cxa3 h4 4. Cc2 h3 5. Ce3+.

El negre pot posar en més compromís al blanc si avança el peó: 2. ... a2 3. Cc3+ Rxe5 4. Cxa2 i ara es tracta de saber si el cavall blanc podrà aturar el peó.Si ara el negre avancés el peó, permetria que el blanc arribés ràpid al peó, amb Cc3-e2-g1. Per això el negre juga 4. ... Rd4, i el blanc ha de buscar un altre camí.

5. Cb4 h5 6. Cc2+ Re4.I ara la jugada guanyadora és sorprenent:

7. Ca3. On va aquest cavall? Doncs el seu objectiu és arribar a f1, i com que per e3 no hi pot anar... hi anirà per d2.

7. ... h4 8. Cc4 h3 9. Cd2+ Rf4 10. Cf1, i el negre no pot entrar el peó.

diumenge, 1 de maig de 2011

Juguen blanques i fan taulesEl blanc té una peça de més (per un peó), però el negre té un perillós peó a a3, a punt d'entrar... El blanc haurà d'usar el cavall per aturar-lo, però després de fer-ho, com podrà aturar el peó de la columna h?

Solució del problema anterior:1. a8=D. Si s'hagués jugat 1. axb8=D+ Cxb8 2. Rxb8 Rd3, i el negre aconsegueix les taules d'una forma molt semblant a una variant posterior.

1. ... Cb6+ 2. Rxb8 Cxa8 3. Rb7!

Aquesta és la jugada que fa guanyar la partida. Si 3. Rxa8 b2, i són taules (de la mateixa manera que en el cas següent).

3. ... b2 4. Td1, jugada que guanya.

Si el blanc hagués jugat 4. Tg1, el negre feia taules amb 4. ... Rc5 5. Rxa8 Rd4 6. g5 Re3 7. Tb1 Rd3 8. Tg1 Re3 i repetició de jugades. En aquesta posició final:el blanc només pot anar amb la torre de b1 a g1, perquè si no fa això, el rei negre es col.larà per f2 o g2, aconseguint la victòria.

Així, si tornem a la posició original després de 4. Td1,el negre no pot anar a la columna d i perd un temps: 4. ... Rc3 5. Tg1 Rd4 6. g5 Re3 7. Tb1 Rd3

I quina és la diferència d'ara amb el diagrama anterior, on es feien taules? Doncs que el rei blanc està a b7 i no a a8!!!I pot aprofitar-ho per coronar ell: 8. g6 Rc2 8. g7 Rxb1 9. g8=DEl blanc "només" té una dama per lluitar contra un cavall i dos peons a setena. Però el seu rei no és a a8, i tant si el rei negre es mou a a1 com a c1 (les úniques que semblen oposar resistència), guanya:

9. ... Ra1 10. Dxa8+ Rb1 11. Da7 Rc1 12. Dg1+, i guanya.

9. ... Rc1 10. Dc4+ Rd2 11. Dd4+ Rc2 12. Df2+, i també guanya.