diumenge, 29 de juliol de 2007

El problema de la setmana - personatges de ficció

Aquesta setmana es tracta de trobar un personatge de ficció, que faci màxim un d'aquests càlculs que m'invento. La primera lletra del nom val 1 punt, la segona 2, la tercera 3, i així successivament. Si la lletra és una vocal, el valor de la lletra es suma. Si és una consonant, es resta.

Per exemple, en Harry Potter (personatge posat totalment a l'atzar) donaria -1+2-3-4-5-6+7-8-9+10-11 = -28. En canvi, en House guanyaria amb -1+2+3-4+5 = 5.

15 punts a la millor solució, 12 a la segona, 9 a la tercera, 6 a la quarta, 3 a la cinquena.

Tancaré el problema l'11 d'agost.

diumenge, 22 de juliol de 2007

El problema de la setmana - altre cop amb els primers

Aquesta setmana es tracta de trobar un nombre primer que compleixi una condició una mica especial: si es divideix aquest nombre primer per la suma de les seves xifres, el quocient de la divisió ha de ser a la vegada un nombre primer.

Per exemple, si el primer escollit és el 31, es calcularia 31/4, i el quocient és 7, i per tant el número compliria la condició. Però si s'escollís 41, seria 41/5, el quocient seria 8, i el número no compliria la condició.

15 punts pel primer més gran, 12 pel segon, 9 pel tercer, 6 pel quart i 3 pel cinquè.

Tancaré el problema el 4 d'agost.

diumenge, 15 de juliol de 2007

El problema de la setmana - llibres

Se m'està acabant la imaginació... Si algú té algun problema per proposar, per variar una miqueta, que me l'envii per mail.

Aquesta setmana torno amb les vocals i les consonants, a risc de trobar-me com la setmana passada amb algú que de seguida troba una solució immillorable. Es tracta de buscar el títol d'un llibre (o en versió original, o la seva traducció al català), que tingui com a mínim dues paraules i que tingui la proporció més gran de vocals o de consonants. Si el llibre té algun número al títol, com si no hi fos (i no compta per fer el mínim de les dues paraules).

15 punts per la millor solució, 12 per la segona, 9 per la tercera, 6 per la quarta, 3 per la cinquena.

Tancaré el problema el 28 de juliol.

dissabte, 7 de juliol de 2007

El problema de la setmana - 07/07/07

Aquesta setmana es tracta de jugar amb tres sets, i fent servir les operacions bàsiques (suma, resta, multiplicació i divisió), més l'exponenciació, el factorial i l'arrel quadrada, aconseguir el nombre més proper a 100.

Qui doni el nombre més proper a 100, tindrà 15 punts. El segon, 12. El tercer, 9. El quart, 6. I l'últim, 3.

Tancaré el problema el dia 21 de juliol.

dilluns, 2 de juliol de 2007

El problema de la setmana - objectes casolans

Per problemes tècnics, aquesta setmana el problema és dilluns, i no el cap de setmana. Però bé, hi ha dues setmanes de temps per resoldre'l, així que suposo que no hi haurà cap problema...

Aquesta setmana tornem a jugar amb les paraules. Es tracta de buscar un objecte que es pugui trobar en una casa i que tingui una proporció de vocals o consonants més gran.

Per exemple, una cadira té un 50% de vocals (o de consonants) i perderia davant d'una taula, que té el 60% de vocals.

Tancaré el problema el 14 de juliol.

I, com que hem canviat de trimestre, canvien les puntuacions: 15 pel millor resultat, 12 pel segon, 9 pel tercer, 6 pel quart i 3 pel cinquè.