diumenge, 24 de juny de 2007

El problema de la setmana - petards

Som els regidors d'una ciutat que té 10 carrers: 5 carrers són paral.lels entre ells, i els altres 5 són perpendiculars als 5 primers, i per tant, també són paral.lels entre ells.

Els carrers formen una quadrícula, que té 25 encreuaments de carrers. Si als carrers "horitzontals" els numerem de l'1 al 5 i als carrers verticals de la A a la E, tenim 25 encreuaments que podem anomenar A1, A2, ... E5.

Per sant Joan, volem fer una gran festa amb petards, i volem que sigui el millor possible. Per a aquest fi, ens inventem un valor per fer-ho possible:

- Els petards que es tirin a la cruilla del mig, la C3, valdran 30 punts cadascú. Per les cruilles dels cantons de la C3 (B2, C2, D2, D3, D4, C4, B4 i B3), cada petard valdrà 20 punts. I, per les cruilles exteriors (les que falten), cada petard valdrà 10 punts.

- Per qüestions de risc d'incendis, i perquè ningú prengui mal, hi ha alguna restricció. No es poden tirar més de 30 petards en una mateixa cruilla. D'altra banda, com que les cases que hi ha pel mig es poden queixar per la fressa, si totes les cruilles que envolten una illa de cases (per exemple, A1, A2, B2, B1) entre totes tiren més de 30 petards, per cada petard que superi els 30, es resten 13 punts.

Quants petards podem tirar a cada cruilla?

10 punts per la millor solució, 8 per la segona, 6 per la tercera, 4 per la quarta i 2 per la cinquena.

Tancaré el problema el 7 de juliol (bonic dia per inventar-se un problema... ja em pensaré com m'ho faig...)

diumenge, 17 de juny de 2007

El problema de la setmana - successió de lletres

Aquesta setmana es tracta de seguir una successió, en aquest cas de lletres. Donant un parell o tres de termes, ja n'hi ha prou perquè se sàpiga si la solució és correcta o no, i algú més pot participar.

La successió és:

MZNS, NL, YNGZ, MSSSSPP, GRC, B, ...

10 punts a tothom qui la continui abans del 30 de juny.

(Com sempre, si algú troba alguna altra solució amb sentit i la raona, també rebrà els 10 punts).

dissabte, 9 de juny de 2007

El problema de la setmana - paraules amb la calculadora

De petits (o no), tots hem jugat a escriure paraules amb la calculadora. Escrivim un número, i aleshores el mirem al revés, i en surt una paraula.

El 0 és una O. L'1, una I. El 2, una Z. El 3, una E. El 4, pobret, no és res. El 5, una S. El 6 tampoc és res. El 7, una L. El 8, una B. I el 9 tampoc és res.

Es tracta de buscar el número, que sigui més gran, que girat doni una paraula que estigui al diccionari. Per exemple, el número 73 seria la paraula EL.

Deixo obert el problema fins al dia 23 de juny.

10 punts pel número més gran, 8 pel segon, 6 pel tercer, 4 pel quart i 2 pel cinquè.

diumenge, 3 de juny de 2007

El problema de la setmana - muntanyes

Avui va de muntanyes.

Es tracta de trobar una muntanya que sigui molt alta en relació al seu nom. O sigui, es divideix l'alçada de la muntanya pel nombre de lletres que tingui el seu nom (en català) i el nombre més gran, guanya.

Només una petita excepció: no s'hi val el K2, seria massa fàcil, i el primer que passés per aquí tindria massa avantatge. En el cas del K2, la divisió seria 8611/2 = 4305.5

Com faig últimament, 10 punts pel primer, 8 pel segon, 6 pel tercer, 4 pel quart i 2 pel cinquè.

Tancaré el problema el 16 de juny.