divendres, 30 de març de 2012

Listen to your heart


Un vídeo per començar la Setmana Santa. Per donar al play i relaxar-se.

diumenge, 25 de març de 2012

Juguen negres i guanyen El negre té un peó de més, i els dos peons que té estan a punt de coronar. Però... el blanc també té un peó a punt de coronar, i a més els àlfils són de diferent color, i sembla senzill que el blanc aconsegueixi les taules. Però... tot i així, el negre pot guanyar. Com?Solució del problema anterior:


 El blanc aconseguirà guanyar canviant els dos peons passats per l'àlfil, i guanyant el final de peons que queda.

 Primer, caldrà que obligui l'àlfil negre a vigilar la casella a8: 1. a6 Aa4 2. a7 Ac6. 

 Seguidament, cal entrar un peó i amenaçar entrar l'altre: 3. a8=D Axa8 4. Rc8 Ab7+

 Després cal canviar el peó d'd7 per l'àlfil, i agafar l'oposició (ull que no es pot menjar l'àlfil directament, o seria el negre qui aconseguiria l'oposició): 5. Rb8 Rxd7 6. Rxd7 Rb6.

 I, finalment, aprofitar l'oposició per guanyar el peó d'f4: 7. Rb6 Rd5 8. Rb5 Rd4 9. Rc6 Re3 10. Rd5 Rf2 11. Re4 Rg3 12. Re5, i el blanc guanya el peó d'f4. 

diumenge, 18 de març de 2012

Juguen blanques i guanyenEl blanc té 3 peons per l'àlfil negre, dos d'ells passats, i un a punt de coronar. Però un àlfil és un àlfil... Com ha de jugar el blanc per guanyar?Solució del problema anterior:


 El blanc aconsegueix guanyar fent-se amb la dama negra, i quedant-se amb un final de peons on, tot i tenir un peó menys, guanya.

 1. Ch7 De7+. La dama negra no té gaires més llocs on anar. Els únics llocs que la salven del doble són e7, h8 i h6. A h8 no hi pot anar per 2. Cf6+ Re7 3. Td7+ Rf8 4. Td8+. Si va a h6 segueix 2. Cf6+ Rf8 3. Td8+ Rg7 4. Tg8 mat.

 2. Rc8 f6. El negre ha de deixar espai pel rei, o li faran mat.

 3. Cg5. Compte que aquí no val 3. Cf6+ Rf8 4. Td8+ Rg7 5. Td7 Rh8, i si el blanc es menja la torre és ofegat. Després de Cg5, el negre no pot fer gaire res més que menjar-se el cavall, el que desembocarà en un final de peons guanyat pel blanc. 3. ... fxg5 4. g4. El blanc perd un temps i impedeix que el negre el perdi. El negre no pot impedir Td8, seguit de Td7, guanyant la dama. Per exemple 4. ... Rf8 5. Td8+ Rf7 6. Td7
 I ara, tant si el negre es menja la torre com si deixa que mengi el blanc, el final de peons està guanyat pel blanc: cau primer el peó d'e6, llavors el de g5... i al final o el peó d'e o el de g acabaran entrant.

diumenge, 11 de març de 2012

Juguen blanques i guanyen
 Les negres disposen d'una dama a canvi de la torre i cavall del blanc. Però és el torn de les blanques i el rei negre està molt mal col.locat. Com pot aprofitar-se'n el blanc?


Solució del problema anterior:
Sembla gairebé impossible evitar que el negre coroni. Però el blanc pot deixar coronar-lo per acabar guanyant...


1. Cxh3+ gxh3 (d'altra manera, perderà). 2. Re2 (evitant la coronació directa) 2. ... h2 3. Cd2 h1 = D
 No s'ha pogut evitar que el negre coronés, però ara... 4. Tg8+ Rh2 5. Cf1+ Rh3 6. Th8+ Rg2 7. Ce3+ Rg1 8. Tg8+ Rh2 Fins aquí les jugades negres han estat forçades (sinó es perdia la dama, i la partida). Però ara el blanc ja té les peces negres on volia, per acabar de rematar: I un cop les negres són allà on volem, traslladem el nostre cavall a la diagonal a1-h8:

9. Cg4+ Rg1 10. Ce5+ Rh2 11. Rxf2, i el negre no pot fer res per evitar el mat amb Th8 (excepte regalar la dama, el que portaria també a la pèrdua de la partida). Cal destacar que, amb el cavall a e5, les negres no es poden salvar amb Da1, perquè el cavall fa de "tap" en la defensa de la casella h8...

diumenge, 4 de març de 2012

Juguen blanques i guanyen

 Malgrat que el blanc té torre i dos cavalls, el negre té 3 peons a punt de coronar. Si bé obtenir una dama potser no és suficient per guanyar, sí que dóna moltes opcions de taules. Com s'ho pot fer el blanc per aprofitar les peces de més que té i guanyar la partida?Solució el problema anterior:


 Està clar que l'"òbvia" 1. Dh8 no funciona per 1. ... h1=D+ 2. Dxh1 ofegat!

 Però, tot i així, el blanc pot guanyar de forma bastant fàcil: 1. Dxf4+ Rxf4 2. Rg2, i després de menjar-se el peó d'h, les blanques podran coronar.