dilluns, 28 de juny de 2010

Una torre pot parar quatre peons?

En la següent posició, juguen les blanques i han d'intentar... guanyar? No perdre?Si bé és clar que el blanc té una torre i el negre "només" té un àlfil, el negre té 3 peons a punt de coronar, i un altre que, tot i que hi ha el rei, està passat.

També és clar que el negre no té massa mobilitat, però si aconsegueix moure l'àlfil, el blanc tindrà molts problemes. I si el blanc es menja els dos peons de b i d, el negre estarà ofegat, i el blanc no podrà guanyar.

Així que tenim una situació en què el blanc pot fer taules fàcilment, però... pot guanyar? I si intenta arriscar i perd?

Per exemple, si el blanc juga la "lògica" 1. Tb1 (està clar que ha de moure la torre, i a tots ens han explicat de petits que el millor és moure-la a la columna on hi ha el peó), la partida pot continuar 1. ... b2 i ara el blanc ha de moure el rei, o el negre quedarà ofegat. La única opció per no fer taules és deixar que el peó negre avanci i intentar coronar el peó de g5. I com que el negre té l'àlfil de caselles negres, caldria que el rei es posés en una casella blanca. Per tant... 2. Rd5 d6 3. Rc6 (Rc4 porta al mateix final) 3. ... d5 4. g6 d4 5. g7 d3.Ara el blanc pot coronar, però la única manera de no ofegar el negre és... coronar àlfil! Perquè sinó el negre coronarà a d1 i al fer Dxd1 o Txd1, el negre estarà ofegat (bé, en el cas de Txd1 només li faltarà una jugada per ofegar-se, però no crec que tingui problemes a trobar-la!!!)

Així doncs... 6. b8=A d2 7. Ab3 d1=D 8. Axd1 Ae3 9. Axg4 Ac1I curiosament ara és el negre qui guanya fàcilment!

Així, el blanc no pot guanyar?

Doncs sí que pot... fent una primera jugada diferent i potser no tan "lògica".

Recordo la posició inicial:1. Td1! b2 2. Rd5. Recordem: el blanc sempre intentarà tenir el rei en una casella blanca, sinó el negre sempre tindrà algun escac que tirarà per terra el pla blanc. 2. ... d6. En cas de coronar, el blanc guanya fàcil. 3. Rc6. El rei blanc sempre per les caselles blanques. 3. ... d5 4. g6 d4 5. g7 d3.Ja hi tornem a ser. El blanc pot coronar, però... què corona?

En cas de coronar dama, el negre coronarà primer el peó de b. Després el peó de d. I tant si el blanc se'l menja amb torre com amb dama, estarà ofegat.

Així doncs, la única opció que li queda és coronar àlfil i menjar el peó de d amb l'àlfil quan coroni. Però... abans això no ho guanyava el negre? Quina és la diferència?

6. b8=A d2 7. Ab3. La diferència està en què ara el negre està obligat a donar el peó de b, i així no tindrà la salvadora Ac1. Però, tot i així...

7. ... b1=D 8. Txb1 d1=D 9. Axd1.Molt bé. I ara? Com surt el blanc del bucle d'ofegat/intentar evitar que entri el peó de g? Si ens n'anem amb la torre el negre mourà l'àlfil i a la següent coronarà. I si no ho fem, el negre estarà ofegat...

Però tenim un últim recurs: 9. ... Aa7 10. Axg4+ Ag1. Si el negre corona, Af3 és mat!

11. Ad1 (altrament és ofegat!) 11. ... Aa7 12. Af3+ Ag1 13. Tb2 i, finalment, el blanc es menjarà els peons i guanyarà.